Öz Alternatif Sürücü Kursu      
                                                Sarıyer / İSTANBUL

En iyi sürücü, freni en az kullanan sürücüdür!..

 
Öz Alternatif MTSK
K a y ı t l a r
İ l e t i ş i m
T a r i h ç e
K a d r o
Teorik Dersler
Sınav Takvimi
Yazılı Sınav Kural.
Çıkmış Sorular
Direksiyon Sınavı
Direks.Sınav Kurl.
M  E  B  B  İ  S
Milli Eğitim Bakl.
 
               Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
 
                                      Yurtta sulh, cihanda sulh.
 
Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.
 
                       Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır.
 
 Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir.
 Başarı ise,  "Başaracağım" diye başlayarak sonunda  
                                                              "Başardım" diyebilenindir.

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğdu. Ali Rıza Efendi babası, Zübeyde Hanım ise annesidir.
            Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim aldığı okullar baştan sonra şöyledir;  ilkokul eğitimini Mahalle Mektebinde ve Şemsi Efendi Okulunda, ortaokul eğitimini Selanik Mülkiye Rüştiyesi ve Selanik Askeri Rüştiyesinde,   lise eğitimini Selanik Askeri İdadisi, üniversite eğitimini ise Harp Okulu ve Harp Akademisinde almıştır.
 Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı:(Kısa Özeti)
    1893 yılında Askeri Rüştiye’de okurken matematik öğretmeni ona Kemal ismini verdi ve böylece  ismi Mustafa Kemal oldu. Harp Akademisi’nden yüzbaşı ünvanını alarak mezun olan Mustafa Kemal Şam’da göreve atıldı.
    Osmanlı Devleti hakim iken Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’na katıldı. I. Dünya Savaşı nihayete erdiğinde Mondros Ateşkes antlaşması imzalanması ile vatan topraklarını paylaşılacaktı. Fakat duruma el koyan Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadelenin temellerini attı. Havza ve Amasya Genelgelerini yayınladı. Erzurum ve Sivas Kongrelerini toplayan Mustafa Kemal Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul Hükümeti ile Amasya Görüşmesini yapınca İstanbul Hükümeti, Temsil Heyetini devlet önünde tanımış sayıldı.
     23 Nisan 1920 tarihinde TBMM’nin açılmasına önder olan Mustafa Kemal Meclis tarafından da Hükümet Başkanı seçildi.
5 Ağustos 1921’de yine Meclis tarafından Başkomutan seçildi. Sa-karya Savaşı’nın kazanılmasındaki büyük emeklerinden dolayı Gazilik ünvanı ve Mareşallik rütbesi ile şereflendirildi.
     29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi ve Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı koltuğuna otur-du. 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal’e meclis  “Atatürk” soyadını layık gördü.
    10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı’nda haya veda etti.
 
 
 

                                                                                 Anasayfa

 Sarıyer Öz Alternatif MTSK©2008-2017
   
             Tasarım: Kamil TÜRKOĞLU